Асфалтирање пута Дрлупа-Сибница

У току је извођење радова на асфалтирању пута Дрлупа – Сибница преко Боблије, које изводи Јавно комунално предузеће „Београд пут“.
Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 4200 м, а ширина 5м.