Увид у бирачки списак

 

     На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ број 115/2021) и Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму („Службени гласник РС“ број 113/2021), Управа градске општине Сопот, даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА

ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Одлуком Народне скупштине републике Србије од 30.11.2021. године, расписан је републички референдум ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије који ће се одржати 16. јануара 2022. године.

Обавештавају се грађани који имају бирачко право, да се до закључења бирачког списка, односно до 31.12.2021. године у 24,00 часа, могу обратити Управи градске општине Сопот ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни.

Од закључења бирачког списка, односно од 01.01.2022. године па до 10.01.2022. године у 24 часа, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Бирачи са пребивалиштем на територији општине Сопот, који имају боравиште у иностранству, могу најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25.12.2021. године, преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, поднети Управи градске општине Сопот захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у бирачки списак, као и захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Грађани могу од расписивања републичког референдума до најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25.12.2021. године, поднети захтев Управи градске општине Сопот да се у бирачки списак упише податак да ће гласати према месту боравишта у земљи.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5,  на првом спрату канцеларије  број 40 и 30, у времену од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана или позивом на бројеве телефона       011/ 8251-211 локал 118 и 112, као и електронским путем на званичној интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број: 208-1643 /2021-III од 01.12.2021. године

  

                                                                             

                                                                                              НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

                                                                                                Снежана Стојановић-Кандић