Зимска школа пољопривреде

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА БЕОГРАД У САРАДЊИ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ СОПОТ ОРГАНИЗУЈЕ ЗИМСКУ ШКОЛУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ:

23.02.2022. –ГО Сопот-ВЕЛИКА САЛА

 09:50-10:00   ОТВАРАЊЕ ЗИМСКЕ ШКОЛЕ:

 Поздравна реч:  Милица Јанковић, директор ПССС Београд

 10:00-10:30 Актуелни подстицаји, Јавни позив МПШВ, саветодавац Милица Јанковић

 10:30-11:00 Предприступни фондови ЕУ за рурални развој – ИПАРД,

саветодавац Радмила Копривица

Пауза

11:15-11:45 Технологија производње лешника, саветодавац Дејан Маринковић

11:45-12:15 Агротехника кукуруза, саветодавац Милош Николетић

 12:15-12:45 Минерална ђубрива у ратарству,

саветодавац  Милош Николетић

Пауза

12:45-13:15 Подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства,  саветодавац Младен Павловић

 13:00-13:30 ПИС- иновације у заштити биља, саветодавац Бојан Мијатовић