ЗАБАВОМ И СПОРТОМ ДО ЗДРАВЉА

Општинско веће Скупштине градске општине Сопот на својој седници , дана 19.02.2009.године , усвојило је предлог да се распише наградни темат ,,Забавом и спортом до здравља“, а у оквиру активности на превенцији болести зависности.

Предложено је школама и вртићу на територији општине Сопот да у оквиру својих слободних активности предвиде одговарајуће облике у спортском, литерарном и ликовном стваралаштву, под слоганом наградног темата.

Покровитељ ове активности је Градска општина Сопот.

Активности поводом темата ,,Забавом и спортом до здравља“ ће трајати два месеца, а сумирање резултата биће извршено до 25.04.2009.године.