Центар Министарства одбране Вождовац, општинска канцеларија Сопот

референт: Сања Петровић – војни службеник

 

Радно време: од 07.30 до 15.30, пауза од 10.30 до 11.00

Контакт телефон: 011 2834 332

Адреса: Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, II спрат, канцеларија бр. 52