Увид у бирачки списак

До закључења бирачког списка, односно до 08. априла 2016. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управи градске општине Сопот за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

До закључења бирачког списка, односно до 08. априла 2016. године у 24,00 часа, грађани могу поднети захтев Управи градске општине Сопот за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (члан 5. став 1 и 10. став 1. Закона о јединственом бирачком списку). Од проглашења изборне листе подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани (тачка 5. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).
Проверу о упису у бирачки списак можете извршити и преко сајта Градске општине Сопот на адреси www.sopot.org.rs и Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Од закључења бирачког списка, односно од 09. априла 2016. године до 20. априла 2016. године у 24,00 часа, захтев за упис односно промену у бирачком списку подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе (члан 5. став 1. и 10. став 1. Закона о јединственом бирачком списку).

Грађани могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка односно до 02. априла 2016. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (члан 15. Закона о јединственом бирачком списку).
 

Грађани могу најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка односно до 02. априла 2016. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству (члан 16. Закона о јединственом бирачком списку).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Снежана Стојановић – Кандић