Увид у бирачки списак

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА

ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

 

Обавештавају се грађани који имају бирачко право, да се до закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године у 24,00 часа, могу обратити Управи градске општине Сопот ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

До закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот, захтевати доношење решења о променама у бирачком списку за град Београд (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5,  на првом спрату канцеларије  број 40 и 30, у времену од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана или позивом на бројеве телефона       011/ 8251-211 локал 118 и 112, као и електронским путем на званичној интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број: 208-311 /2022-III од 17.02.2022. године

  

                                                                             

 

                                                                                                   НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

                                                                                            Снежана Стојановић-Кандић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА

ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

 ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ

 РАСПИСАНИХ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

 

Обавештавају се грађани који имају бирачко право, да се до закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године у 24,00 часа, могу обратити Управи градске општине Сопот ради провере да ли су уписани у бирачки списак који се води за територију општине Сопот и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

До закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године у 24,00 часа, грађани могу од Управе градске општине Сопот, захтевати доношење решења о променама у бирачком списку  (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

Од закључења бирачког списка, односно од 19. марта 2022. године до 72 часа пре одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна бирачког списка вршиће се у згради Градске општине Сопот, Космајски трг 5,  на првом спрату канцеларије  број 40 и 30, у времену од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана или позивом на бројеве телефона       011/ 8251-211 локал 118 и 112, као и електронским путем на званичној интернет страници https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Број: 208-323 /2022-III од 17.02.2022. године

  

                                                                             

 

                                                                                                   НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

                                                                                            Снежана Стојановић-Кандић