Уређење канала и замена пропуста у Шумадијској улици у Раљи

Оператива Јавног комуналног предузећа Сопот врши санацију оштећења пропуста и проширење коловоза у Шумадијској улици у месној заједници Раља.

Врши се замена цеви за одводњавање атмосферских вода, које ће омогућити повећање нивоа безбедности саобраћаја, поготово у зимском периоду.