Уређење фудбалског терена у Дучини

У склопу извођења радова у сврху побољшања услова за несметано и безбедно одвијање спортских активности, Оператива јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот изводи радове на уређењу терена за велики фудбал у Дучини.