Упис у машинску школу „Космај“ Сопот

У школској 2023/24 години, Машинска школа „Космај“ врши упис ученика по систему дуалног образовања за образовни профил Бравар-заваривач.

Дуално образовање је део формалног система образовања и представља модел у коме се теоријска знања стичу у школи, док се практична знања и вештине стичу код послодавца, у реалном радном окружењу.

У зависности од разреда који похађа, ученик проводи код послодавца један, два или три дана недељно уз новчану накнаду  по сваком сату проведеном на учењу кроз рад. Предузеће у коме се одвија учење кроз рад је Метална опрема Сопот.

Такође вршимо и упис ученика за образовни профил Техничар за компјутерско управљање CNC машина.