Свечано отварање амбуланте у Дучини

У месној заједници Дучина, дана 16.01.2014. године почела је са радом реновирана здравствена амбуланта која ће услуге здравства и здравствене заштите пружати мештанима Дучине, затим месних заједница Сибнице, Слатине и Дрлупе.

Амбуланта ће радити 4 дана у недељи, односно уколико се у наредном периоду покаже потреба за тим, а у зависности од броја пацијената, амбуланта ће радити 5 дана у недељи.