Седми књижевни конкурс за необјављене песме и приче

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписује Седми књижевни конкурс за необјављене песме и приче.

Тема конкурса: Сопот- мој завичај

Услови конкурса: Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст.

Литерарни конкурс се расписује у четири категорије: ученици основних школа од I до IV, од V до VIII, ученици средњих школа и одрасли.

Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише- поезија или проза, као и да ли су учесници до 11 година, 11-15 година, 15-19 година или одрасли аутори.

Конкурс  је отворен од 1.октобра  до 30.новембра 2019.године,.

Радове слати на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, ул.Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2019.године.

Донатор конкурса је Градска општина Сопот.