Испостава Сопот

 

Радно време: од 7.30 до 15.30

Контакт телефон: 011 8251 280

Мејл: sopot@rfzo.rs

Адреса: Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, I спрат, канцеларија бр. 47