Реконструкција улице Вучка Милићевића у Малом Пожаревцу

Јавно комунално предузеће „Београд пут“ тренутно изводи радове реконструкције дотрајале саобраћајнице у улици Вучка Милићевића у месној заједници Мали Пожаревац у дужини од 800 м и ширини од 5м.

У плану је уклањање постојеће конструкције, замена материјала доњег носећег слоја и уградња новог асфалтног застора како би саобраћајница прихватила велико саобраћајно оптерећење услед близине аутопута и базне станице Србијааутопута.