Реконструкција улице Бранка Милијановића у Сибници

Оператива Градске општине Сопот и Јавног комуналног предузећа Сопот, тренутно изводи радове реконструкције дотрајале саобраћајнице у улици Бранка Милијановића у месној заједници Сибница на дужини од 1000 м и ширини од 6м.

Планирано је да се изврши проширење коловоза, замена носећег слоја и поновно асфалтирање улице.