Реконструкција улице Браће Пантелић у Стојнику

Оператива Градске општине Сопот и Јавног комуналног предузећа Сопот, тренутно изводи радове реконструкције дотрајале саобраћајнице у улици Браће Пантелић у месној заједници Стојник на дужини од 1000 м и ширини од 6м.

Планирано је да се изврши проширење коловоза, замена носећег слоја и поновно асфалтирање улице.