Реконструкција улице Андреје Митровића у Раљи

Оператива Градске општине Сопот и Јавног комуналног предузећа Сопот, тренутно изводи радове реконструкције дотрајале саобраћајнице у улици Андреје Митровића у месној заједници Раља на дужини од 80 м и ширини од 4м.

У плану је уклањање постојеће конструкције, замена материјала доњег носећег слоја и поновно асфалтирање улице.