Реконструкција Шумадијске улице у Сопоту

Оператива Градске општине Сопот и Јавног комуналног предузећа Сопот, тренутно изводи радове реконструкције дотрајале саобраћајнице у Шумадијској улици у месној заједници Сопот на дужини од 1000 м и ширини од 8м.

Ради безбеднијег одвијања саобраћаја и заштите свих учесника у саобраћају планирано је да се изврши проширење коловоза као и израда тротоара дуж улице, тако што се уклања постојећа конструкција, мења доњи носећи слој и након завршетка припремних радова следи асфалтирање поменуте улице. Пре свих, горе поменутих радова, вршиће се санација клизишта које је настало након обилних падавина које су нас задесиле током јуна, јула и августа ове године.