Реконструкција инсталација јавног осветљења

 

Важећим Статутом Града Београда, обезбеђивање јавног осветљења бивших приградских општина је поверено ЈКП “Јавном осветљењу“ Београд. Узимајући у обзир стање инсталације на територији предметних општина, предузете су извесне радње које имају за циљ интеграцију у градски систем, као и њено брже унапређење, одржавање и адаптацију. Тим поводом, у току је реализација активности које илуструју ову намеру, огледајући се превасходно у радовима замене дотрајалих и технолошки превазиђених светиљки, новим, са високоефикасним ЛЕД изворима светлости.

Последице реконструкције инсталације јавног осветљења на територије београдске општине Сопот су побољшање параметара којим се описује сјајност путева, ограничава бљештање, омогућава боље сагледавање препрека, раскрсница, прикључака, петљи, али и хоризонталне сигнализације на путевима мешовитог саобраћаја.

Радови на територији општине Сопот су у току, планирају се нови, у реону насеља Поповић, Парцани, Раља, Стојник, Трешња, а неке од улица на територији општине које су у новом, ЛЕД руху, су Космајски трг, Рада Јовановића, Шумадијска, Јелице Миловановић.