Реконструкција Дома у Малом Пожаревцу

Градска општина Сопот је привела крају радове на реконструкцији мале и велике сале у Дому месне заједнице у Малом Пожаревцу. Обе вишенаменске сале, су комплетно обновљене, урађени су подови, окречени зидови, урађена је хидро и термо изолација, расвета и уграђен је систем грејања на гас. Ово је само део предвиђених радова с обзиром да су до сада већ адаптиране просторије амбуланте, поште и вртића. Планиран је даљи наставак радова за уређење простора око Дома.