Реформа правосуђа: Да ли смо на правом путу ?

У четвртак 28.03.2013. године у Медија центру Београд одржан је округли сто на тему Реформе правосуђа. Учесници округлог стола били су:

Вида Петровић Шкеро-судија Врховног касационог суда, председница Радне групе за израду измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава; 

Зоран Пашалић, в.ф. председника Вишег прекршајног суда, председник Главног одбора Удружења судија прекршајних судова, члан Радне групе за израду измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава;

Ивана Рамић, судија и портпарол Првог основног суда у Београду;

Драгана Бољевић, председница Друштва судија Србије, члан Радне групе за израду измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава;

 др Горан Илић, заменик Републичког јавног тужиоца, председник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца србије, члан Радне групе за израду измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава; 

 Божо Прелевић, извршни директор Лиге експерата – Lex, адвокат; 

 др Јован Ћирић, директор Института за упоредно право;

 Живорад Милосављевић, бивши судија и председник Градске општине Сопот.

Модератор Оливера Јовићевић, аутор и уредник у Радио – телевизији Србије.

Поред учесника, дебати су присуствовали и представници правосудних органа, адвокати, правни експерти, представници академских и образовних институција, као и представници цивилног друштва и медија.

Теме о којима је вођена дебата јесу нацрт измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закона о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о јавним тужилаштвима, мишљење Венецијанске комисије о предложеним решењима, нова мрежа судова.

Вида Петровић Шкеро, председница Радне групе за израду измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, истакла је да се позиву на округли сто није одазвао нико из Министарства правде и указала на неопходност учешћа представника Министарства правде у процесу израде и измене поменутих закона. Такође, нагласила је да се претходна реформа правосуђа показала неуспешном и да је имала негативан ефекат на правосудни систем.

Члан Радне групе за израду измена и допуна Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Драгана Бољевић, изнела је констатације да у правосуђу постоји висок ниво застрашености судија и тужилаца који може негативно утицати на непристрасност судства.

Божо Прелевић, извршни директор Лиге експерата – Lex, адвокат, поставио је питање одговорности за лоше спроведене претходне реформе судства. „Мислим да је ово што су они урадили са мрежом судова изазивање опште опасности , као да су бацили бомбу на систем,“ истакао је Прелевић.

Председник Градске општине Сопот, Живорад Милосављевић, истакао је да суд у Сопоту има вековну традицију, почев од 1827. године, када је указом Кнеза Милоша основан један од најстаријих судова у Србији. Након спроведених реформи 2009. године, општински суд у Сопоту је сведен на ниво судске јединице Другог основног суда у Београду, надлежне за општине Сопот и Барајево. Г-дин Милосављевић указао је на негативне ефекте које могу бити последица укидања суда у Сопоту, а које је предвиђено нацртом Радне групе. „За стварање и одржавање интелигенције у некој средини заслужни су постојање симбола система као што су суд, полиција, тужилаштво и здравствене установе,“ рекао је г-дин Милосављевић и додао да је Градска општина Сопот уложила знатна средства у суд и његово опремање, као и то да ГО Сопот сноси трошкове грејања и друге трошкове у циљу омогућавања што бољих услова рада. Такође, рекао је и да је ГО Сопот спремна да обезбеди станове судијама у Сопоту.

Председник Милосављевић је нагласио да су Градске општине Сопот и Барајево нашле заједнички интерес који се огледа у формирању једног заједничког суда са седиштем у Сопоту и да су наведени предлог и иницијативу подржали представници власти и опозиције обе општине, адвокати, судије, као и грађани поменутих општина. ГО Сопот и ГО Барајево, заједно имају око 50.000 житеља и површину од око 480 км2, те да не би угрожавали ниједан суд у околним градовима, као и да испуњавају све критеријуме за опстанак суда у Сопоту.

Комплетан снимак округлог стола можете погледати овде.
извор: „Медија центар Београд“