Пројекат Дома здравља Сопот

Пројекат Дома здравља Сопот под покровитељством  и финансирањем Министарства здравља „ Пружање унапређених услуга на локалном нивоу- DILS“ уз финансијско учешће локалне самоуправе Градске општине Сопот,

Повећање доступности здравствене заштите здравствено неосигураном пољопривредном становништву на територији општине Сопот у периоду до 20.9.2014

Овим пројектом су предвиђене активности у смислу организованог позивања 400  земљорадника на систематски преглед код лекара који су укључени у пројекат путем телефона, поште, локалног медија као и организоване кућне посете тешко оболелима, слабо покретним и непокретним пацијентима из ове популационе групе. Преглед ће поред општег лекарског прегледа обухватати и ЕКГ снимање, као и мерење глукозе и липида у крви. Зависно од постојања поремећаја здравља одређеног броја прегледаних спровешће се и контролни прегледи као и упућивање на даље лечење. Спроводиће се и  имунизација против тетануса и сезонског грипа.  Пројектом је предвиђено организовање  трибина, предавања као и Базара здравља у месним заједницама које немају здравствену амбуланту.

Циљ пројекта је да  се рано открију кардиоваскуларне болести, шећерна болест као и други поремећаји здравља. Такође и едукација о факторима ризика за хроничне незаразне болести, превенцији трауме и интоксикације пестицидима као и о здравом понашању. Очекује се и боља здравствена просвећеност у заједници.

 У Сопоту,           Директор Дома здравља Сопот

 01.04.2014.год.       Др Богдан Короман