Продужетак рока јавног позива за хуманитарне пакете хране

На основу члана 10. Правилника о раду комисије, Комисија за расподелу хуманитарне помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица Градске општине Сопот, објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ број 401-361/2023 ОД 22.12.2023. ГОДИНЕ ЗА

ДОДЕЛУ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

 

  1. По Јавном позиву број 401-361/2023 од 22.12.2023 продужава се рок за подношење захтева за пакете хране до 19.01.2024. године.

  1. У преосталом делу, Јавни позив из претходне тачке остаје непромењен.

 

 

 Комисија за расподелу хуманитарне помоћи

за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица

Градске општине Сопот

 

javni poziv