Припрема за асфалтирање улице Светолика Ранковића у Малој Иванчи

Оператива јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, започела је извођење радова на насипању пута дужине 400м  и ширине 4м у улици Светолика Ранковића у месној заједници Мала Иванча.

Након завршетка припремних радова, следи асфалтирање поменуте деонице пута.