Припрема за асфалтирање улице Боривоја Кујунџић у Сибници

Оператива јавног комуналног предузећа и градске општине Сопот, започела је извођење радова на насипању пута дужине 550м  и ширине 4м у улици Боривоја Кујунџић у месној заједници Сибница.

Након завршетка припремних радова, следи асфалтирање поменуте деонице пута.