Припрема за асфалтирање улице Алексе Жујовића у Сопоту

Оператива јавног комуналног предузећа и градске општине Сопот, започела је извођење радова на насипању пута дужине 760м у улици Алексе Жујовића у Сопоту.

Након завршетка припремних радова, следи асфалтирање поменуте деонице пута.