Пресвлачење асфалта у улици Првог маја у Сопоту

У току су радови на пресвлачењу асфалта у улици Првог маја у Сопоту, које изводи Јавно комунално предузеће „Београд пут“. 

Укупна дужина пута обухваћена овим радовима је 1650 м, а ширина 4,5 м.