Постављање саобраћајних знакова

У циљу унапређења безбедности саобраћаја и што бољег регулисања и управљања саобраћајним токовима, Дирекција за путеве града Београда је у сарадњи са JП „Дирекцијом за изградњу општине Сопот“ поставила двадесет знакова „STOP“ на територији Градске општине Сопот. Извођач радова било је ЈКП „Београд пут“. 

Знакови су постављени у месним заједницама Сопот и Рогача, односно у месним заједницама где је проток саобраћаја највећи. У месној заједници Сопот саобраћајни знак „STOP“ постављен је на шеснаест локација на којима овај знак раније није постојао и то у улицама које су означене као ургентне за решавање првенства пролаза (локације погледати на слици 1).

 

sopot

Слика 1. Месна заједница Сопот

У месној заједници Рогача знак „STOP“ постављен је на четири локације од којих је једна нова док су на три локације извршене само замене оштећених саобраћајних знакова. (Слика 2)

rogaca

Слика 2. Месна заједница Рогача

Ово је само једна од акција унапређења безбедности саобраћаја на територији наше општине. Поред знакова „STOP“, планирано је, такође у сарадњи са Дирекцијом за путеве града Београда, да се путна мрежа употпуни путоказним таблама и усмеривачима праваца.