ПОСЕТА ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГОРАНА ВЕСИЋА СОПОТУ

Заменик градоначелника Београда Горан Весић језаједно са председником градске општине Сопот ЖиворадомМилосављевић, у оквиру акцијеБеоград побеђује”, путемсвоје покретне канцеларије, посетио Малу Иванчу, Сопот и Рогачу и разговарао са мештаним о текућим проблемима.

У свим месним заједницама је истакао да је у токуреализација програма Здрава Србија за изградњуканализационе мреже којим је обухваћено 9 меснихзаједница са 3 система за пречишћавање: Мали Пожаревац, Мала Иванча, Поповић, Раља и Парцани; Сопот, Ђуринци и Неменикуће и Рогача која обухата део Неменикућа и Дучине. Град Београд завршава геодетска истраживања и експропријацију за изградњу канализације.

​Током посете је истакао да је при крају изградњарезервоара за водоснабдевање у Раљи. Договорено је да сеуреди школа у Малој Иванчи, као и амбуланта. Грађани сузаменику градоначелника указали на проблем пружногпрелаза у Малом Пожаревцу који је небезбедан и где је, нажалост, осморо људи погинуло. Уверио је присутне да ће  разговарати о томе са Железницама Србије. Од започетих пројеката у Сопоту у току је уређење Клуба пензионера чије радове финансира град Београд.

Горан Весић је такође обавестио грађане да ће Градфинасирати изградњу два нова бунара за снабдевање водом.

Представнике насеља Трешња обавестио је да ће до 30. новембра бити завршено пројектовање и да одмах крећеизградња водовода тако да ће до наредног лета имати воду.

Представници насеља Ковиона су обавештени да јеДирекција за грађевинско земљиште и изградњу градаБеограда завршила тендер и изабрала извођача за водовод и резевораре. Пројектовање траје до маја што значи да се у другој половини наредне године креће са изградњомрезервоара на Трешњи и код радара као и три црпне станицеи секундарне водоводне мреже.

Представнике Губеревца обавестио је да је у токупројектовање резервоара који се налази на територијиопштине Барајево, а из кога ће водом бити снабдеванависинска зона Лисовића, Губеревца и Баба.

Представнике Рогаче је обавестио да ће се на Тресијамаизградити нови резервоар капацитета 500 кубних метара паће водоснабдевање бити још стабилније.

Везано за пројекат БГ воза преко станице Ђуринци је у току планирање и стварање услова где би за тричетиригодине градски воз превозио путнике до Београда сваких 10-12 минута у шпицу и сваких 45 минута ван шпица.

Заменик градоначелника Горан Весић искористио је своју посету да обиђе и пољопривредно газдинствопородице Марковић из Мале Иванче, на позив домаћинаДобрице Марковића. Ово пољопривредно газдинство је пример успешног домаћинства које се генерацијама бавивоћарством. Град Београд је ове године издвојио око 190 милиона динара за субвениције у пољопривреди, а у плану је да се следеће године издвоји  око три стотине милионадинара.

Председник Градске општине Сопот ЖиворадМилосављевић је изразио захвалност на посети и истакао даје од великог значаја за грађане Сопота то што сурепубличка, градска и општинска власт на истим таласнимдужинама, да тако треба и да остане, зато што је то добитнакомбинација за даље унапређење услова живота и подизањеживотног стандарда.