Регионални центар Београд, група писарница Вождовац

Филијала Сопот

Радно време:  од 7.30 до 15.30, пауза од 10.00 до 10.30

Контакт телефон : 011 8251 642, за пренос возила 011 8231 752

Мејл: srecko.pantic@purs.gov.rs

Адреса: Космајски трг бр. 5, зграда општине Сопот, I спрат