Покрет за децу „ТРИ ПЛУС“

Покрет за децу ТРИ ПЛУС је пројекат издавања и поделе Поносне картице за попусте како би се омогућило породицама или родитељима/старатељима са троје и више деце, да коришћењем те картице остваре попусте приликом плаћања у малопродајним објектима компанија, малих предузећа и предузетника који учествују у наведеном пројекту, као и приликом плаћања услуга јавних предузећа и установа које су у надлежности локалне самоуправе (града Београда) и Републике која подржава наведени пројекат.

Приступну листу (изјаву) можете попунити на шалтеру Писарнице градске општине Сопот, сваког радног дана од 07 до 15 часова, почев од петка, 05. јуна 2020. године.

За више информација посетите сајт Покрета за децу ТРИ ПЛУС на следећој адреси – https://triplus.org.rs/