Почиње изградња резервоара „Дубрава“

Јуче је одржан састанак председника градских општина Сопот и Барајево, Живорада Милосављевића и Слободана Адамовића и њихових сарадника, на коме је разговарано о заједничким активностима две општине за убрзање изградње резервоара за воду „Дубрава“ у Лисовићу из којег ће се водом снабдевати грађани села Губеревац и грађани 2. и 3. висинске зоне Лисовића.
Потписан је међусобни споразум којим је утврђено да градска општина Сопот буде носилац издавања грађевинске дозволе за изградњу резервоара “Дубрава“, са делом водовода за пуњење резервоара и цевовода испуста резервоара, прикључење резервоара на извор електричне енергије и укњижење изведеног објекта, а градска општина Барајево носилац израде пројекта секундарне водоводне мреже 2. и 3. висинске зоне и издавања грађевинске дозволе за исту.
Председници су се договорили да се Споразум достави Дирекцији за развој и изградњу Београда која је инвеститор извођења радова за поменуте објекте.