Пензионерске картице нове генерације

Пријава за Пензионерску картицу нове генерације за пензионере и кориснике осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, коју издаје Републички фонд ПИО, почиње данас.

Пензионерска картица се издаје на основу електронски поднетог захтева, који се може поднети у месним заједницама Градске општине Сопот  или на званичном сајту Фонда www.pio.rs .

Право на издавање и коришћење персонализоване Пензионерске картице остварују сви пензионери, корисници новчане накнаде за помоћ и негу другог лица, новчане накнаде за телесно оштећење, привремене накнаде по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности остварене сходно Закону о пензијском и инвалидском осигурању, привремене накнаде за време незапослености који нису преведени у инвалидску пензију и инвалидна деца.