Оглашена продаја хотела на Космају

Републичка дирекција за имовину, објавила је оглас број 8. од 24.04.2020. године о отуђењу непокретности у својини Републике Србије, прикупљањем писаних понуда.

На редном броју 32 се налази хотел и објекти око хотела на Космају.

Почетна цена предмета купопродаје је 482.000 евра.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове наведене у огласу.

Полагање депозита у износу од 10% почетне цене се врши најкасније до 08.маја 2020. године.

Понуде за куповину непокретности се достављају најкасније до 12. маја 2020. године.

Како је овај хотел од изузетног значаја за послове, живот и развој наше општине и њених грађана, надамо се да ће врло брзо бити приведен намени и заблистати старим сјајем.

Заинтересована лица се ради разгледања непокретности могу јавити, Владану Николићу, радним данима од 08-14 часова на телефон 011 3200 853.

За више информација посетите сајт на линку http://www.rdi.gov.rs/lat/oglasi.php#265

Списак непокретности

Оглас

Улагање у Космај – хотел на продају