Оглашена продаја непокретности на језеру Трешња и у Ђуринцима

Дирекција за имовину Републике Србије огласила је продају непокретности на језеру Трешња и то земљишта и објеката.

Оглас под бројем 5 је објављен 10. марта 2022. године, а непокретности се налазе на редном броју 32.

Предметна локација има одличан туристички потенцијал, с обзиром да се налази у срцу једног од најпознатијих београдских излетишта. Комплекс је окружен шумом и има излаз на језеро.

На продају је скоро 25 ари земљишта, а објекти нису за употребу и траже значајна улагања.

Комплекс је удаљен 30 километара од центра Београда, односно 30 минута вожње аутомобилом. Близу је авалског ( старог крагујевачког) пута, а на 10 километара од аутопута Београд-Ниш, односно наплатне рампе Мали Пожаревац.

Оглас се може пронаћи на сајту Дирекције за имовину Републике Србије на следећем линку Огласи

Списак непокретности.

Надамо се да ће се овај комплекс привести својој туристичкој намени и да ће поново засијати старим сјајем.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која
испуњавају услове огласа, откупе Упутство за понуђаче и која уплате депозит.
Упутство за понуђаче преузима се у просторијама Републичке дирекције
за имовину Републике Србије (у даљем тексту: „Дирекција“), Београд, Краља Милана
бр. 16, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова, од 14. марта 2022. године до 23. марта
2022. године.

Приликом преузимања Упутства за понуђаче овлашћено лице понуђача је
дужно да достави доказ о уплати 5.000,00 динара (неповратних), на рачун Републичке
дирекције за имовину Републике Србије, број: 840-833804-55, са позивом на број
одобрења: 20227464563202203.

Учесник у поступку који је преузео Упутство за понуђаче дужан је да до
25. марта 2022. године, уплати депозит за учешће у поступку у висини исказаној у
колони 5 у Списку непокретности, на рачун број: 840-833804-55 – Републичка дирекција
за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и
другом државном имовином, са позивом на број одобрења исказан у колони 6. у Списку
непокретности.

У истом огласу под редним бројем 37 је оглашена продаја и непокретности у Ђуринцима.