Одржана трибина „Мере подршке за развој пољoпривреде 2024“

Секретаријат за пољопривреду града Београда, расписао је Јавне позиве за доделу подстицајних средстава у области  пољопривреде. На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја опредељена су средства за области пчеларства, сточарства и прераде млека на газдинству, воћарства,повртарства и ратарства и јавни позив за набавку пољопривредне механизације, трактора и прикључних машина. Град Београд  је из свог буџета , за регистрована пољопривредна газдинства у овој години издвојио 511 милиона динара.

Поводом тога, у среду 15. маја  у великој сали Градске општине Сопот, је одржана трибина „Мере подршке за развој пољoпривреде 2024“ на којој говорили: Младен Цоларић, руководилац Сектора за подстицаје Секретаријата за пољопривреду, Биљана Шука, начелник Одељења за подстицаје Секретаријата за пољопривреду, Мирко Манојловић, саветник у Сектору за подстицаје Секретаријата за пољопривреду, Јелена Николић и Данијела Јелисавчић из ЈКП Београдске пијаце, а трибину је отворио председник Градске општине Сопот, Живорад Милосављевић.

 

Рок за достављање пријава по јавним позивима  је 03. јун 2024. године, до 15 часова. Све неопходне информације и помоћ приликом аплицирања пољопривредници могу добити у канцеларији 29 ГО Сопот. Контакт телефон је 011- 8251-211 лок.111 .