Одржана изборна скупштина градске општине Сопот

На седници Скупштине градске општине Сопот, одржаној 1.септембра 2020.године, изабрани су извршни органи градске општине Сопот.

За председника градске општине Сопот изабран је досадашњи дугогодишњи председник Живорад Милосављевић, дипломирани правник.

Заменик председника je Владан Лукић, а нови састав Већа чине:

Драгана Чолић, Миливоје Вилотијевић, Радољуб Јовановић, Зорка Денић и Жарко Марковић.