Обележавање јавних чесми

На иницијативу наставника и ученика основне школе „Јелица Миловановић“, Јавно комунално предузеће „Сопот“ и Градска општина Сопот учествовали су у акцији обележавања јавних чесми на територији градске општине Сопот.

Табле које су постављене садрже стихове и поруке ученика о води и очувању природе од загађења.

Данас је обележена чесма и поток у парку у Сопоту, док ће у наредном периоду биће украшене чесме на Дрвнику, Старом селу и Неменикућу.