Обавештење за родитеље будућих првака основне школе „Јанко Катић“ у Рогачи

ОШ „Јанко Катић“ Рогача

 Ул. Космајска бр. 153

 Дел. број: 138. од 17.03.2023. године

 Тел. и факс школе: 011/8255-021

 Е-мail: osjankokatic@gmail.com

                                      ______________________________________                                                                             

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

ШКОЛСКА 2023-2024 ГОДИНА

 

Поштовани родитељи!

            Сагласно члану 55. Закона о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др. закон и 129/2021) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2022/23. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године. Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 01. априла до 31. маја 2023. године.  Истог дана ће психолог школе извршити тестирање ученика.

Изузетно детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја обавештавамо Вас о могућности електронског ЗАКАЗИВАЊА ТЕРМИНА ЗА УПИС И ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, за наредну школску 2023/2024 годину. Ова услуга омогућава родитељима будућих првака да остваре комуникацију са школом, а школи омогућава бољу организацију уписа и организовања образовно васпитног рада.

Родитељ, односно други законски заступник може заказати термин за упис и тестирање детета у  први разред на два начина:

  1. Електронским путем, на порталу еУПРАВА https://euprava.gov.rs/ пријавом као физичко лице где ћете пратити упутства за регистрацију и коришћење на самом порталу. Апикација ће бити доступна родитељима од 20. марта 2023. године до 31. маја 2023. године.
  2. Обраћањем школи, где овлашћено лице школе у име родитеља термин за тестирање детета може заказати кроз апликацију. У том случају родитељ се обраћа  путем електронске поште овлашћеном лицу у школи које је задужено за упис детета у основу школу, на доле наведени мејл или број телефона:

011/8255-021  или  061/279-3552, сваког радног дана од 09,00 до 12,00 часова:

 

 

Том приликом родитељ / законски заступник доставља следеће податке:

  • Име и презиме детета
  • Датум рођења детета и ЈМБГ детета
  • Име и презиме и ЈМБГ оца / законског заступника или
  • Име и презиме и ЈМБГ мајке/ законског заступника
  • Мејл и контакт телефон
  • Адреса пребивалишта детета/родитеља:

 

(Адреса на којој је дете пријављено (адреса која стоји у дететовој пријави пребивалишта – мора да се подудара са подацима из евиденције пребивалишта које ће школа службено набавити електронским путем од надлежних институција, у складу са законом).

 

НАПОМЕНА:

Родитељи приликом уписа детета не доносе ниједан документ у папирном облику Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта,  здравственог информационог система као и податак о похађању припремног предшколског програма(посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

 

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!

 

 

                                                                                          Секретар школе,

                                                                                            Наташа Васић