Обавештење грађанима

Јавно комунално предузеће “Сопот” позива грађане да дођу у просторије ЈКП „Сопот” у ул. Кнеза Милоша 45а, ради склапања Споразума о измирењу заосталих дуговања.

На овај начин Јавно комунално предузеће пружа могућност измирења дуговања на начин на који би се избегли додатни трошкови, односно покретање поступка за принудну наплату и искључење корисника са водоводне мреже. За све потребне информације обратити се лично у ЈКП „Сопот“ или позивом на број телефона 011/8251–212.