Нове легитимације за ученике и студенте

ГСП „Београд“ oд 17. августа издаје претплатне легитимације студентима високошколских установа, ученицима средњих и основних школа за школску 2009/2010. годину. Право на претплатну легитимацију остварују ученици основних школа који нису старију од 17 година, односно од 19 година уколико похађају специјалну школу, ученици средњих школа који нису старији од 21 године и студенти високошколских установа уколико нису старији од 30 година. Ово право могу да остваре сви који похађају школу или високошколску установу на територији Београда, као и они који су стално настањени у Београду, а школу или високошколску установу похађају у другом граду.

Уз захтев за издавање претплатне легитимације прилаже се потврда школе односно високошколске установе или оверен захтев којим се доказује статус, фотокопија здравствене легитимације или личне карте (оригинал на увид) и једна фотографија. Цена издавања претплатне легитимаце износи 250 динара. Претплатне легитимације се издају у шалтер сали пословне зграде ГСП „Београд“, Кнегиње Љубице 29.

Шалтери Службе тарифе и продаје ГСП „Београд“ од уторка, 15. септембра, раде радним данима од 7 до 19 часова, а суботом од 8 до 15 часова. Ова измена је у складу са опредељењем предузећа да се што ефикасније и комфорније обави издавање нових легитимација за ученике основних и средњих школа, као и за студенте високих школа и факултета за нову школску годину.

Старе претплатне легитимације важе закључно са 30. септембром 2009. године за ученике средњих и основних школа, односно са 31. октобром 2009. године за студенте високошколских установа.