Насипање улице Вука Караџића у Неменикућу

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања улице Вука Караџића у месној заједници Неменикуће.
Радови се одвијају у дужини од 400м и ширини од 4м.