Насипање улице Радисава Живојиновића у Сибници

У току је насипање улице Радисава Живојиновића у месној заједници Сибница, дужине 1100 м и ширине 3,5 м коју изводи оператива Јавног комуналног предузећа Сопот и Градске општине Сопот.