Насипање улице Драге Поп-Лазић у Сибници

У току је насипање улице Драге Поп-Лазић у месној заједници Сибница, дужине 400 м и ширине 3,5 м коју изводи оператива Јавног комуналног предузећа Сопот и Градске општине Сопот.