Насипање Радничке улице у Малој Иванчи

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања Радничке улице у месној заједници Мала Иванча.
Радови се одвијају у дужини од 400м и ширини од 4м.