Насипање пута Врановац у Дрлупи

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања пута Врановац у месној заједници Дрлупа.

Радови се одвијају у дужини од 1700м и ширини од 5м.