Насипање пута Дрлупа-Венчане

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања Магловачке улице у месној заједници Дрлупа.
Радови се одвијају у дужини од 700м и ширини од 4м.
Ова деоница је значајна за повезивање двеју општина, Сопота и Аранђеловца.