Насипање Хиландарске улице у месној заједници Неменикуће

Оператива Јавног комуналног предузећа и Градске општине Сопот, изводи радове насипања Хиландарске улице у месној заједници Неменикуће.
Радови се одвијају у дужини од 250м и ширини од 4м.