Мост преко реке у Сопоту

У улици Кнеза Милоша у Сопоту на државном путу IIА реда са ознаком пута 150, преко сопотске реке се налази мост на ком су пре две године настала значајна оштећења која онемогућавају одвијање безбедног саобраћаја. Наиме, хоризонтални главни носачи који држе конструкцију су попуцали и довели до улегнућа моста.

Градска општина Сопот се, имајући у виду хитност поступања у санацији насталих оштећења, обратила надлежним органима како би се извршила изградња новог моста.

Влада Републике Србије је, имајући у виду наведене околности, дала сагласност да се у Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“ за 2014. годину, уврсти и рехабилитација моста преко сопотске реке у Сопоту ( ИД 12499) на државном путу IIА-150, деоница Ђуринци – Сопот –  Аранђеловац, за шта је и определила одговарајућа средства.

Мост је пре неколико месеци, налогом Саобраћајне инспекције Републике Србије, затворен за саобраћај, тако да грађани као алтернативне пролазе користе околне улице.

С обзиром да би у предстојећем зимском периоду, у случају снежних падавина, било веома отежано кретање возила споредним улицама, што може проузроковати да теретна возила и аутобуси не могу да саобраћају према Аранђеловцу, Барајеву и подкосмајским селима, градска општина Сопот упућује апел надлежним органима да предузму неопходне мере за изградњу наведеног моста, у складу са законом и програмом на који је Влада Републике Србије дала сагласност.