Мој завичај и људи у њему

Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ из Сопота расписује II књижевни конкурс за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе.

Услови конкурса:
– Један аутор доставља највише једну песму или један прозни текст.
– На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани грађани.
– Радови се достављају у три примерка, под шифром, с тим што се решење шифре (име и презиме аутора, адреса или школа, број телефона) доставља у посебној коверти уз рад. На коверти обавезно навести за коју област се конкурише – поезија или проза, ученици до 15 година или одрасли аутори.

Радове доставити до 30. новембра 2014. године на адресу: Библиотека „Милован Видаковић“, Космајски трг 7, 11450 Сопот.

Резултати конкурса биће објављени и награде додељене до краја децембра 2014. године. Градска општина Сопот је донатор књижевног конкурса.

Књижевни конкурс Градска општина Сопот је први пут расписала у октобру 2013. године поводом обележавања 120 година од проглашења варошице Сопот. Идеја покретача конкурса је била да се у Сопоту подстакне књижевно стваралаштво како младих тако и свих других аутора који се баве писањем о завичају.

Жири, који чине сопотски писци и представници библиотеке, додељује награде за поезију и прозу у конкуренцији учесника до 15 година и у конкуренцији одраслих.